Att det blev ett kort möte berodde givetvis på att antalet ärenden på föredragningslistan var få. Och de som togs upp väckte heller ingen debatt.

Ett beslut som fattades och som kommer att märkas för rätt så många kommuninvånarna när det träder i kraft, var nivåerna på avgifterna för de boendeparkeringar som ska införas i två områden i Skövde, med start i årsskiftet.

Att de blir boendeparkeringar är beslutat i byggnadsnämnden tidigare, men det är fullmäktige som har det sista ordet om nivån på avgifterna. Från kommunstyrelsen fanns förslaget att ett tillstånd ska kosta 300 kronor. Ett förslag som också gick igenom utan debatt.

På ett antal gator inom områdena med boendeparkering blir det även p-avgifter för dem som vill nyttja tillgängliga parkeringsplatser. Här var kommunstyrelsens förslag en avgift på 5 kronor/timme eller en dygnsavgift på 40 kronor, vilka båda klubbades igenom i fullmäktige utan protester.

I övrigt inleddes fullmäktige med att man valde presidium för kommande mandatperiod, vilket även det blev en odramatisk historia. Conny Brännberg (KD) fick förnyat förtroende på ordförandeposten, medan Jacqueline Tjällman (L) valdes som 1 vice ordförande och Monica Green (S) valdes som 2 vice ordförande.

Här föreslog Sverigedemokraterna Göran Segerstedt som motkandidat till Green, men en klar majoritet röstade för den socialdemokratiska representanten.

Annons