Händelsen inträffade den 29 december 2016 och de blodprov som togs på sjukhuset visade att mannen hade 1,51 promille i blodet. 76-åringen har inte heller förnekat detta.

Ett vittne som hjälpte den skadade ur bilen har inte sett någon dricka alkohol, men ett annat vittne menar att det faktiskt kan ha skett. En spritflaska har också observerats mellan sätena.

Den åtalade kunde visserligen inte ange hur mycket han druckit, men säger "en rejäl klunk" och sedan "ett par supar till". Tingsrätten kan inte utesluta att han fått i sig så mycket sprit att det överensstämmer med den aktuella promillehalten.

Själv hävdar mannen att han fått punktering och därför kört av vägen.

Ett urinprov hade kunnat ge ett säkrare utslag om när alkoholen druckits, men inget sådant togs. Tingsrätten kan därför inte utesluta att det gått till som föraren berättat och han frikänns därför från att ha varit grovt rattfull.