Om det klubbas genom på partiets Framtidsstämma i slutet av mars förvandlas det gamla bondeförbundet till Sveriges liberalaste parti. I förslaget till idéprogrammet betonas individens frihet och valfrihet. Skolplikten ersätts med läroplikt, istället är det föräldern som har ansvar för barnets utbildning.
- Det är mycket förnyelse jämfört med det tidigare idéprogrammet, säger Ulf Eriksson (C), kommunalråd i Falköping.

 

Annons


Friheten går långt, Centerpartiet vill inte att någon ska styra över hur många någon kan leva tillsammans med, gifta sig med och vem som ska få ärva. Det öppnar upp för månggifte och en förändrad arvsrätt.
Den mest kontroversiella punkten handlar om fria gränser och fri invandring. Centerpartiet betonar flera gånger i programmet alla människors lika värde, därför är det en skyldighet av demokratiska länder att välkomna alla till Sverige.

 


Genom hela programmet betonas individens frihet och Centerpartiets tro på människans vilja, förmåga och kraft att forma sin egen tillvaro, utan pekpinnar från staten. Makten ska finnas nära människor och antalet statliga myndigheter och lagar måste begränsas.
- Vissa delar är väldigt bra, men en del diskuteras nu och kommer nog att diskuteras mycket framöver. Man måste också komma ihåg att idéprogrammet handlar om ett idealsamhälle 20-30 år framåt i tiden, inte idag, säger Leif Walterum, kommunalråd i Skövde för Centerpartiet.
Mycket fokus ligger på en hållbar utveckling med förnyelsebar energi där alla har rätt till rent vatten, ren luft och giftfri miljö. En levande landsbygd anses också viktig för att hantera energiomställningen.

 


Alla medlemmar har chansen att tycka till och lämna yttranden innan den 5 februari. Det slutgiltiga idéprogrammet antas vid extrastämman den 22-24 mars där det väntas bli en stormig diskussion.
- Det är bra att alla kan tycka till från gräsrotsnivå, säger Annelie Sandstedt (C), från Tidaholm.
- Vi i distriktet ska göra ett yttrande nu innan 5 februari. Programmet har fått mycket reaktioner, men man ska komma ihåg att det bara är ett förslag, säger Gunilla Druve-Jansson, distriktsordförande för Centerpartiet Skaraborg.

Fotnot: Artikeln är publicerad i januari 2013