Sedan 1989 finns ett så kallat nyttjanderättsavtal mellan Flygplatsbolaget och Skanska varigenom Skanska upplät anläggningen under en tid av 25 år. Kommunen övertog Flygplatsbolagets åtaganden 1993.
Avtalet löpet till halvårsskiftet 2014. Men efter förhandlingar har parterna kommit överrens om att Skövde ska ha rätt att lösa avtalet i förtid. Det handlar om att förvärva start- och landningsbanor på Skövde Flygplats, att i förtid lösa nyttjanderättsavgifter och att den av kommunen upplåtna nyttjanderätten till markområde på flygplatsen ska upphöra.
Totalt ska kommunen betala drygt 8,8 miljoner kronor, plus moms, till Skanska.
Anledningen till åtgärden stavas kärvare tider framöver. 2011 finns pengar över i kommunens kassa medan det ser mörkare ut för 2012 och 2013.
- På detta sätt går vi medborgarna till mötes vad gäller att hushålla med deras pengar, sa kommunalråd Katarina Jonsson (M) vid måndagens fullmäktigemöte.
Fullmäktige sa i måndags kväll ja till förslaget och nu ska avtalet slutregleras.
I samband med inlösen har kommunen bedömt att anläggningen har ett värde på två miljoner kronor.