På onsdagen var det avslutning för de 24 elever som gått ambulanssjukvårdarutbildningen, som bedrivits under året i Skövde av Yrkeshögskolan och ambulanssjukvården SKAS.

Under avslutningen på ambulansstationen i Skövde presenterade eleverna även sina examensjobb.

– De har jobbat med olika etiska dilemman som kan uppstå i ambulanssjukvården. Exempelvis behöver inte alla patienter åka med ambulans till sjukhus, men de kan ändå behöva hjälp och då kan vi hänvisa dem vidare eller hjälpa dem på plats, säger Fredrik Strand, utbildningsledare och yrkeslärare.

Fredrik Strand berättade att alla elever är undersköterskor i botten och att det är en nygammal utbildning de fått, som legat nere i tio år innan den återupptogs förra året. Den bedrivs i nära samarbete med ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen och Skaraborgs sjukhus.

– Det som är grejen med den är att det är verksamheterna som beställer utbildningen. Det är också en kvalitetshöjning eftersom man inte längre behöver ta in militär eller brandmän, nu blir det istället specialutbildad personal i ambulanserna.

LÄS MER: Ambulansmilitärer underkänns

Eleverna kommer från hela regionen, från Skaraborg, Göteborg, Uddevalla och Småland.

Det är riksintag, heltidsstudier och eleverna får göra praktik ute i verksamheten.

Annons

– Det är brist på all vårdpersonal så de är efterfrågade och verksamheterna har sett att det här är en kategori personal som behövs, säger Fredrik Strand.

Många av eleverna går ut i jobb.

– De som har velat har fått vikariat, sommarjobb och en del har blivit tillsvidareanställda. Det är ont om personal i hela vården, speciellt vidareutbildad personal.

Ett par av eleverna kommer att jobba på ambulansstationen i Skövde.

Under utbildningen betonas vikten av teamarbete i en ambulans, där finns i dag en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Regionen har som mål att förhållandet mellan yrkesgrupperna i regionen ska vara ungefär 70 procent sjuksköterskor och 30 procent ambulanssjukvårdare.

– Det är den sistnämnda yrkeskategorin som vi utbildar. De har hand om den tekniska biten i en ambulans, förklarar Fredrik Strand.

Nästa utbildning drar igår redan till hösten.

– 165 har sökt utbildningen i första hand, till 27 platser.

Eleverna har sina teorilektioner på Vuxenskolan och sina praktiska lektioner på Ambulansstationen.

De nyutbildade ambulanssjukvårdarna Johanna Andersson, Skara, Marcus Andersson, Skövde, och Anna Gustavsson, Tidaholm, är nöjda med sin utbildning.

– Den har varit bra och intensiv. Vi har fått växa in i rollen och blivit väl förberedda på vad som komma skall, säger Johanna Andersson.

Anna Gustavsson inflikar att de fått vara med i hetluften trots att de inte varit färdigutbildade.

– Alla övningar har gjorts i samarbete med alla blåljusinstanser, som räddningstjänst, polis och sjöräddningen. Man har fått en annan förståelse för vad det innebär att jobba inom ambulansen och jag har äntligen fått titeln som jag drömt om.

Marcus menar att utbildningen gett honom en ökad förståelse för yrket.

– Jag har jobbat inom ambulansen tidigare som undersköterska. Det har varit utvecklande och nu har jag fått titeln ambulanssjukvårdare, säger Marcus Andersson.