På onsdagseftermiddagen togs det symboliska första spadtagen till den nya anläggningen av företagets VD Anna Liljedahl och Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson. För dagen hade dock handredskapen bytts ut mot en grävmaskin och en schaktmaskin, som var mer lämpade för det storskaliga jobbet.

När den symboliska handlingen nu är genomförd kommer det riktiga arbetet att dra igång nästa vecka. Under tredje kvartalet 2017 beräknas anläggningen vara klar att tas i bruk och då kommer Finnvedens lastvagnar att expandera rejält jämfört med dagens förhållanden.

– Anläggningen kommer att bli 4 150 kvadratmeter och byggs delvis i två plan. Det innebär ungefär den dubbla verkstadsytan jämfört med i dag, säger Jonas Hallberg, VD för Liljedahl Group Fastighets AB, som kommer att äga fastigheten.

– Den stora delen kommer att bli en service- och reparationsverkstad för tunga fordon, men det kommer också att bli fordonstvätt och skadeverkstad för plåtskador, vilket inte funnits i Skövde tidigare, tillägger han.

Annons

Anna Liljedahl förklarar satsningen med att man har vuxit ur de nuvarande lokalerna och att man tror på Skövde som framtidsort.

– För oss blir det en jättestor satsning. Det här är den största anläggning som vi byggt i företaget sedan huvudanläggningen i Jönköping, där vi har vårt säte.

– Vi behöver nya lokaler. Vi är väldigt trångbodda nu och det är krångligt för våra kunder att komma in. Dessutom behöver modernare utrymmen för att möta framtidens krav, med längre och bredare fordon men även ny teknik. Och så vill vi kunna attrahera våra medarbetare med en riktigt, riktigt bra arbetsmiljö, säger Liljedahl.

I Skaraborg finns Finnveden lastvagnar även i Skara, Falköping och Mariestad. Satsningen i Skövde ska dock inte medföra några neddragningar på de anläggningarna intygar Liljedahl.

– Vår verksamhet ligger nära kunderna, Skövde är huvudorten i Skarborg, men det är inte meningen att anläggningen här ska växa och ta över från de andra. Navet i Skaraborg kommer att bli här, men de andra anläggningarna ska finnas kvar, säger VD:n

Kommer den här utökningen att innebära nyanställningar?

– Det hoppas vi. Vår ambition är att vi ska satsa framåt vilket vi definitivt gör på verkstadssidan med en ny skadeverkstad. Så vi kommer att utöka antalet mekaniker i Skövde i och med det här, säger Liljedahl.

Från Skövde kommuns sida välkomnar Katarina Jonsson Finnvedens satsning.

– För kommunen är det positivt att vi kan få många som vill nyinvestera. Vi är otroligt glada för att de väljer att göra en nybyggnation här, det innebär att de tror på Skövdes framtid och vill vara en del av den och bidra till den och att de ser att det är en satsning de ska kunna få en bra avkastning på, säger Jonsson.