Hundägare i Skövde bör kunna svalka sina hundar i Boulognersjön. Möjligheten är möjlig utan att det uppstår konflikt med badande, skriver en Skövdebo på måndagsmorgonen i ett medborgarförlag till Skövde kommun.

Personen menar att man på ett lämpligt ställe kan grusa upp strandkanten några meter utmed den asfalterade gångbanan mellan Sjön och Hjovägen. Här bör man också sätta upp en skylt som markerar platsen och där det också framgår att hundarna ska hållas kopplade, fortsätter förslagsställaren.

– Att hundar kissar och bajsar i vattnet är en missuppfattning, betonar hen.

Skövdebon som skickat in förslaget säger sig också vilja vara med och diskutera vilken plats som skulle vara lämplig. Hen erbjuder sig också att betala för grus och skylt om det skulle behövas.

Personen passar också på att ställa ytterligare ett förslag till kommunen.

– Med tanke på förtätningen runt Boulogner och det framtida Mariesjöprojektet behöver också Skövde tätorts östra delar en hundrastgård. Jag föreslår en placering snett emot kårhuset , ungefär där det tidigare låg en bangolfbana, skriver hen.

Platsen är lättillgänglig, väldränerad och används inte till något speciellt. Avståndet till boende är dessutom relativt långt, anser personen.

– En hundrastgård här kan bland annat betjäna Östermalm, Centrum, delar av Norrmalm och Mariesjö.

Annons

Nu skickas medborgarförslagen till kommunfullmäktige för en inledande bedömning.