Socialdemokraterna föreslår att regionen ser över om TBE-vaccination kan ges gratis till barn och till ett lägre pris för vuxna.

— Egentligen handlar det om jämlik vård i grunden. TBE-vaccination är en relativt dyr vaccination och TBE kan ge stora konsekvenser. Den fästingburna sjukdomen sprider sig alltmer i vårt område. För att alla ska ha möjlighet till vaccination måste vi börja titta på hur vi gör med kostnaderna, säger Jim Aleberg (S).

Vaccinationen kostar idag runt 300 kronor per dos och det behövs ett flertal och återkommande vaccinationer för att få ett fullgott skydd mot sjukdomen. TBE kan ge allvarlig hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

För vuxna vill Socialdemokraterna dels se över priset dels se över andra åtgärder, som mer information. För barn är förslaget att det ska vara gratis.

— Vi siktar in oss på barnen i första hand. De ska inte behöva hämmas i att vara ute och leka, säger Jim Aleberg, som är andre vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Frågan togs upp i HSS på onsdagen, men blev bordlagd av majoriteten och tas därför upp på kommande möte.