Trafikverket räknar med att förseningarna kan uppgå till 30 minuter och att ett fåtal avgångar ställs in helt.

Sträckorna som berörs är Stockholm mot Eskilstuna, Norrköping, Malmö, Hallsberg, Göteborg, Karlstad, Oslo och omvänt.

En reparatör är på plats, men i nuläget finns det ingen prognos för när trafiken kan gå som vanligt igen.