— Förseningar blir det inga, det är i så liten omfattning. Om det blir dyrare går inte riktigt att säga ännu, säger Rikard Ingren, byggprojektledare på Skövdebostäder, som bygger bostäder i området.

Föroreningen upptäcktes cirka två meter under markytan när det schaktades för bygget. Den luktade starkt. En analys visade att det rör sig om bland annat så kallade aromater, som kan finnas i lösningsmedel. Eventuellt kan det handla om smörjfett och slagg som finns i marken.

De förorenade massorna har börjat tas bort och ska köras till en mottagare som kan ta hand om dem.

Annons

Före bygget gjordes det en miljögeoteknisk undersökning av marken, utan att några föroreningar hittades. Att man inte hittade föroreningar då beror på otur, helt enkelt. Proverna har tagits på ställe där marken var ren.

— Proverna tar man ut stickprovsvis, berättar Manne Johansson, miljöinspektör vid Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Det är inte farligt att vistas på mark som har den här typen av föroreningar i sig, enligt Manne Johansson.

I områden som ligger i en tätort är det inte helt ovanligt att man hittar föroreningar av denna typ.

— Det finns ju alltid risk att man gör det i tätortsnära områden där det har varit verksamhet eller bebyggelse under lång tid. Om det har varit verksamheter centralt kan det vara så att man helt enkelt har tippat sitt skräp på närmaste fria yta, säger Manne Johansson.

Det byggs 150 lägenheter i Ekedalsområdet för Skövdebostäders räkning. De ska vara klara under första halvåret 2018.