Staten satsar 1800 miljoner kronor i hela landet på att förbättra förlossningsvården.

Hälso - och sjukvårdsstyrelsen har idag beslutat hur de miljoner som Västra Götalandsregionen får - sammanlagt 15 miljoner kronor - ska fördelas mellan de olika förlossningsklinikerna i området.

Mest får Sahlgrenska universitetssjukhuset och barnmorskemottagningarna i Göteborg med 7,4 miljoner kronor.

Skaraborgs sjukhus får totalt två miljoner kronor. 1,430 miljoner ska användas för att säkra bemanning och höja kompetensen hos personalen som på förlossningskliniken. 657 000 kronor går till primärvårdens barnmorskemottagningar för att ge bättre vård både före och efter förlossning och minska risken för komplikationen.

Pengarna är en del av en större pengapåse som regeringen pytsat ut i omgångar på förlossningsvården i landet.

Jonas Andersson, (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen är lite ironisk när han konstaterar att det just detta valår kommer stora generösa bidrag.

–Bidraget kommer kraftigt att minska och för oss som ansvarar för verksamheterna är det svårt att planera långsiktigt. Men vi försöker så gott vi kan och genom att utbilda personal och förstärka vårdkedjan så gör pengarna ändå nytta.