Vårdpersonalen på Skaraborgs sjukhus bäddade för infektionen genom flera misstag, hävdar föräldrarna i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. De invänder även mot stora brister i bemötandet och i kommunikationen med vården och mellan läkare och sjuksköterskor.