Skövde Nyheter berättade om hur Vionords anställda ställer företagets bilar på besöksparkeringar vid Skövdebostäders fastighet Trossen och struntade i tillsägelser från de boende där. De boende vittnar om att de har tagit upp problemet många gånger med Vionord, utan att få gehör.

Så här skriver Jim Merkelin, vd för Vionord-gruppen, efter att ha läst Skövde Nyheters artikel: ”Jag har tagit del av er artikel och det är en fruktansvärt beklaglig situation gällande det ni skriver om. Lokalt har vår ledning under en längre tid tagit detta med personalen och vår enhetschef som är helt ny på plats i Skövde har även hon pratat med medarbetarna i Skövde. Vi har under närmsta tiden vuxit väldigt mycket vilket har resulterat i att vi blivit tvingade att köpa in fler bilar. Vi hyr idag fem parkeringar i området och har sex bilar. Så vi förstår inte varför inte dessa används av medarbetarna. Tyvärr är det svårt med parkeringar i området men självklart ska trafikregler följas.

Detta är självklart inget vi som företag har drivit våra medarbetare till utan enskilda medarbetares val av parkering. Men trots detta har ju vi självklart ett ansvar, jag har idag ombett vår enhetschef att säkerställa så att medarbetarna parkerar korrekt.

Annons

I och med att vi har vuxit så har även antal medarbetare ökat och vi flyttar till en ny lokal med egna parkeringsplatser nästa månadsskifte.

Jag som företagsägare har aldrig blivit kontaktad av någon i Skövde gällande detta. Hade det varit så, så skulle jag givetvis tagit i problemet tidigare. Men jag har varit ovetande om det fram tills nyligen.

Åtgärdsplan och åtgärder är vidtagna och jag hoppas verkligen att det blir en förändring gällande parkeringsproblemen.”

Relaterat: Företaget ska flytta till lokaler med egna p-platser