I 2017 års undersökning av det lokala företagsklimatet har Svenskt Näringsliv frågat företagare i Västra Götaland om de någon gång övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med ett bättre företagsklimat. Resultatet visar att var femte företagare i länet, hela 19 procent, svarade ja på frågan.

På kommunnivå sticker dock Skövde ut, därifrån vill få flytta.

Annons

– Det är glädjande att se att Skövde sticker ut i vår undersökning. Endast nio procent av företagarna i kommunen uppger att de någon gång har övervägt att flytta sitt företag till en kommun med bättre företagsklimat. Det är bland de bästa resultaten bland kommunerna i hela Sverige, säger Kristian Johansson, biträdande regionchef vid Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

I Skaraborg har Tidaholm den högsta andelen ja-svar med 24 procent, tätt följd av Skara med 23 procent.

Lägst andel är det i Grästorp med 6 procent, vilket är det bästa resultatet i hela Sverige.

– Att så många företagare i länet funderar på att flytta till en kommun med ett bättre företagsklimat är en viktig påminnelse till politiker om att företag agerar på en marknad under knivskarp konkurrens. Nyetableringar är så klart positivt för en kommun, men det är också viktigt att det befintliga näringslivet inte glöms bort, menar Kristian Johansson på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.