Kultur- och fritidsnämnden har godkänt utredningen om den framtida utvecklingen av området kring Billingehov och Lillegården.

Nämnden anser att det finns ett ökat behov av fler och mer ändamålsenliga ytor, det och utredningen ska sedan ligga till grund för kommande investeringsplanering.

Satsningarna vid Lillegården är redan i gång med bygget av en ny isyta och den planerade actionparken som ska börja byggas under 2018 och som är kostnadsberäknad till 8, 5 miljoner kronor. Det ska bli en sorts skejtpark för inlines, BMX-cykel och skateboard.

– Isarenan däremot ska vara klar i januari och vi tror att vi håller tidsplanen trots upptäckten av den okända vattenledningen, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (L).

Vattenledningen har kostat kommunen några miljoner extra att rätta till och ordföranden medger att det kan påverka föreningarnas verksamhet under 2018.

Lillegårdens fritidsområde lyfts fram i utredningen, dels för dess geografiska läge, dels för de nya bostäder som byggs i Aspö och Frostaliden.

– Här finns en del av den kommande målgruppen för oss, skriver man i utredningen, som nämnden nu fastslagit.

Annons

Föreningar som fått komma till tals i utredningen har sagt att man gärna vill se nya ytor för fotboll, softboll och baseboll.

Idag samsas dessa olika idrotter på en och samma gemensamma yta, Sportfältet.

"Men om visionen är att området ska utvecklas måste även den ytan utvecklas" skriver man.

Nämnden tänker sig att hela området Lillegårdens IP och Karstorp ska bli den naturliga mötesplatsen för alla som bor i närområdet Aspö och Frostaliden och att upptagningsområdet ska vidgas till hela norra Skövdes centralort.

Flera föreningar har också ställt sig bakom idén att flytta matcharenan för fotboll från Södermalms IP.

– Jag personligen skulle vilja se en utredning om hur mycket en renovering av Södermalms IP skulle kosta kontra en flytt, säger Kaj-Eve Enroth vid presskonferensen på torsdagen.

Södermalms IP byggdes 1922 och byggdes om 1935. 1979 fick idrottsplatsen elljus och löparbanor.

I en föreningsenkät som nämnden låtit göra uppger flera föreningar att den allmänna uppfattningen är att Södermalms IP är gammal, sliten och har ett stort renoveringsbehov. Flera föreningar upplever att det är svårt att skapa bra och attraktiva arrangemang på Södermalms IP.

”De tre fotbollsföreningar som i dag spelar sina A-lagsmatcher på matchplanen önskar alla att en ny matcharena i framtiden flyttas och byggs på Lillegårdens IP” står det i utredningen.