Om några veckor deltar Trängregementet med logistikbataljonen i arméns största övning Joint Action 14. Det är Nordic Battlegroup 15 slutövning där alla sju nationer deltar och övar tillsammans för första gången. Förutom Sverige är det Norge, Estland, Lettland, Litauen, Irland och Finland.

Redan nästa vecka åker logistikbataljonen ner i förväg till Hagshult i Småland och övar en vecka.

– Detta är en gigantisk övning för oss, säger fanjunkare Niklas Österlund, ställföreträdande plutonchef för försörjningsplutonen.

Annons

Förste sergeant Chrille Ströberg är förnödenhetschef på trossplutonen och ska se till att den inre logistiken fungerar.

– Att alla får lagad mat och sovplatser, både för oss och för de gästande förbanden.

Skarpt läge efter nyår

De ska sätta upp en Forward Operating Base, en främre bas som stöd till förbanden vid en internationell insats. De ska ordna teknik, elförsörjning, tankstation till alla fordon och allt annat som behövs för mat, sovplatser och hygien. Bland annat ska man transportera fordon med 400 lastytor och 120 containrar.

– Om man gör något misstag i packningen är det bara två timmars resa. Vid skarpt läge, om gruppen ska till Afrika är det värre.

Skarpt läge blir det efter nyår då Nordic Battle Group med 2 400 deltagare kommer vara beredd att på kort varsel göra en insats för EU.