Föräldrarna till eleverna i årskurs två vill ha svar på en rad frågor och funderingar. De undrar bland annat var pengarna från statens lågstadiesatsning tagit vägen.

"Det ansågs viktigt med mindre gruppstorlekar och antal elever i en klass och att öka lärartätheten. I den omorganisation som nu lagts fram blir det motsatt effekt."

Föräldrarna vänder sig främst till att tvåorna kommer splittras till två klasser tillsammans med treorna, vilket ger större klasser på cirka 25 elever, enligt föräldrarna.

Man pekar också på en ny lag som träder i kraft den 1 juli 2018 för att varje elever ska få rätt stöd vid rätt tid: Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti.

"Elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i matematik samt svenska i åk 1–3 bör upptäckas tidigt så att åtgärder kan anträda skyndsamt, enligt den nya lagen" skriver föräldrarna i brevet.

De anser att det är bättre att slå ihop årskurs fyra och fem, eller fem och sex.

"Insatser för elever i årskurs fyra till sex har förmodligen redan skett och bör därför inte påverka fortskridandet av anpassningar för dessa elever."

Man påpekar att många familjer valt Svärtagårdsskolan på grund av höga resultat i förhållande till andra skolor i kommunen, samt för lärartätheten per elev.

Annons

"Under de senaste åren har vi inte blivit förvarnade kring minusbudgeten. Vad har gjorts under åren för att förbättra eller förebygga situationen vi nu står inför?"

LÄS MER: Så mycket ska skolorna spara

Föräldrarna är också kritiska till hur de fick informationen.

"Istället för att diskutera detta med oss vårdnadshavare blev eleverna informerade först. De förstod inte riktigt vad som hände eller varför. Från vad vi förstår kommer eleverna få möjlighet att uttrycka vilka vänner de vill gå med, detta kan man förvisso kalla demokrati. Enligt skollagen ska dock barn och elever ges inflytande över utbildningen. I detta fall framstår det däremot som om eleverna inte har fått något inflytande då det gäller frågor kring splittring av klassen, vilket i största grad berör dem."

Man anser att det skapar oro och otrygghet hos barnen att tvingas välja vilka kompisar de ska gå tillsammans med.

"Att ställa lågstadieelever inför rangordning av vänskap är aldrig positivt."

Läs mer: Växande frustration