Allt grundar sig i ett nytt EU-projekt som Gymnasium Skövde Västerhöjd står bakom tillsammans med skolor i fem andra länder. Tanken är att lyfta upp integration, värdegrund och universella värden på ett nytt sätt.

— Deltagarna kommer att få följa Ody och hans familj som lämnat sitt land och flyr genom Europa, berättar gymnasieläraren Rosina Artuso-Saklanti och förklarar att ämnen som solidaritet, tolerans och självkännedom ligger i fokus.

Projektet finansieras av EU och länderna som medverkar är förutom Sverige även Spanien, Italien, Grekland, Cypern och Turkiet. Deltagarna kommer att bestå av lärare och elever i dessa länder.

— De som vill vara med får anmäla sitt intresse och motivera varför de ska få delta. Eftersom engelska är arbetsspråket, så begränsas inte projektet av språkkunskapen, säger Rosina Artuso-Saklanti.

Annons

Deltagarna kommer sammanlagt att träffas sex gånger, en gång i varje land. De är dock uppdelade i två grupper, en för elever och en för lärare, vilket innebär att de svenska eleverna får möjlighet att åka till Italien och Grekland förutom träffen i Skövde.

— Då får de möta andra ungdomar. Vi vill ha det som ett utbyte och därför får de bo hemma hos deltagare i värdlandet, berättar Rosina Artuso-Saklanti och förklarar att det också sparar på utgifterna och ger fler möjlighet att delta.

— Det kommer att finnas mycket att uppleva. Jag hoppas att eleverna får tankar om vad allas lika värde betyder, att öka förståelsen för olikheter och bidra till en insikt om att olikheter kan stärka oss. EU vill att vi ska arbeta med integration och skapa insikt i att vi måste hjälpa varandra, fortsätter hon.

Varje besök i ett land kommer att redovisas i form av ett avsnitt i en tecknad digital serie. Det svenska avsnittet blir det sista i serien.

— I Sverige får familjen allt de drömt om, men frågan är om de stannar kvar här?

Skolprojektet är både ämnesövergripande och tvärvetenskapligt, det omfattar allt från geografi och samhällskunskap till engelska och filosofi. Förhoppningen är att man även ska kunna samarbeta med andra organisationer och verksamheter utanför skolans värld. Det kan handla om asylboenden till exempel.

Första mötet för projektet sker i oktober. Då reser en grupp lärare till Spanien. Sedan väntar två års projekttid.

— Det ska bli jättespännande, säger Rosina Artuso-Saklanti.

EU