Sedan tre år har en möjlighet öppnats för cancerpatienter i Västra Götaland att ha en flexibel sjukskrivning.

— Patienterna har kunnat anpassa sig efter sitt mående. Idag känns det bra, då går jag till jobbat och testar, eller så har man upptäckt att det inte går, säger Susanna Paulsson.

Personer under cancerbehandling har alltså kunnat arbeta när de känt att de orkar och kan.

— Det har varit helt suveränt att kunna anpassa mig efter mitt mående. Jag tror att man jobbar mer av det här. Det hade varit mycket värre att vara sjukskriven helt, säger en patient som gått igenom en cancerbehandling, enligt ett pressmeddelande.

Annons

Möjligheten till flexibel sjukskrivning har resulterat i att cancerdrabbade har kunnat återvända till arbete tidigare och att det varit enklare att gå tillbaka till arbete.

— Många upplever att de känner sig starkare av att de kan gå till arbetet och att de behåller kontakten med arbetsgivaren, säger Susanna Paulsson.

Finns det några nackdelar som upptäckts med flexibel sjukskrivning?

— De individer som utnyttjat det här är generellt väldigt nöjda. Sedan har det kanske varit vissa problem kring administrationen av lönen. Man har fått hitta en lösning med arbetsgivaren, säger Susanna Paulsson.

Möjligheten till flexibel sjukskrivning har öppnats i ett projekt som drivas av Försäkringskassan och Västra Götaland. Det gäller enbart patienter som vårdas för cancer i Västra Götaland, men det skulle kunna utvidgas till att gälla personer med även andra diagnoser och som bor i andra landsting.

Riksdagsledamoten Annika Eclund (KD) från Tibro har motionerat om att införa flexibel sjukskrivning i hela landet och att se över om det skulle kunna användas vid fler diagnoser än cancer.

Flexibel sjukskrivning är ett av tre delprojekt i det som kallas Mobiliseringsinitiativet mellan Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Där ingår också ett delprojekt om regionen som arbetsgivare och ett kring tidig samverkan i primärvården.

Projektet om Västra Götalandsregionen som arbetsgivare kan ses som föregångare till regionens egen satsning på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.