Fastigheten det handlar om ligger på adressen Gustavs Adolfsgatan 32 och hyser företaget Allbröd. Tidigare har kommunen förvärvat övriga delar av området som går under benämningen Mossagården. Däribland fastigheten där Sigges Video och godis och LJ Söderströms cykel och motor ligger, samt en annan del där bland annat en oljedepå låg.

Med det sista köpet är en långvarig process avslutad och innebär att kommunen nu äger hela tomten, som sedan tidigare är reserverad för bostadsbyggnation av Lorentzon Mossagården AB.

– Det är ett avgörande markförvärv som vi är nöjda med och som innebär att vi har full rådighet över hela Mossagårdens exploateringsområde. Och det är först nu, när vi äger hela området som vi kan komma igång med byggnation på hela ytan, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Köpeskillingen på 11 500 000 kronor inkluderar även en tomt på Stallsiken värderad till nästan 1,5 miljoner, som nuvarande fastighetsägare får som en del av köpet. I övrigt är priset satt på en nivå som bedöms vara i paritet med vad som skulle ha utdömts i ett så kallat expropriationsmål, som ärendet hade kunnat leda till om kommunen gjort en mer tvingande åtgärd.

Här har man räknat in en uppskattad löseskilling för fastigheten på 4,5 mkr, en ersättning för beräknad skada på rörelsen på 5 875 000 kronor samt ett 25-procentigt påslag på löseskillingen för tvångsinlösen på 1 125 000 kronor.

– Det är mycket pengar, det ska inte förnekas. Samtidigt är det centralt belägen mark, som med en annan användning får ett annat värde. Det här ger utrymme för många boende, runt 200 lägenheter enligt planen, säger Walterum.

Vad kommunen i sin tur kan tänkas få ut när man säljer tomten till den planerade exploatören är ännu inte klart enligt Walterum.

– Det finns inga siffror klara än. Det ligger i en separat förhandling där vi är i slutfasen av utförandet.

Enligt markanvisningen är det Arne Lorentzon som i samarbete med HSB och Skövdebostäder ska stå för bostäderna i området. Dessutom ska kommunen bygga en förskola som finns med i planen för området.

Priset på två av de tomter som kommunen förvärvat i området tidigare ligger enligt uppgift på runt 14 respektive 12,7 miljoner kronor.