Det har snart gått ett år sedan skyltarna med information kring plastpåsarnas miljöpåverkan sattes upp i butikerna för första gången. Förändringen kom av den nya lag som gjorde handlarna skyldiga att informera kunderna om plastpåsarnas negativa påverkan. I samband med den nya lagen började dessutom många butiker ta betalt för sina påsar.

– Jag skulle säga att vi har halverat vår förbrukning av plastpåsar sedan vi började ta betalt för dem i höstas. De allra flesta har med sin egen påse när de handlar hos oss, säger Anna Josefsson som är butiksbiträde på Dressmans citybutik i Skövde.

LÄS MER: Väntat ramaskri efter nya regler uteblev

Redan innan lagen infördes var butikerna sedan januari i fjol skyldiga att rapportera sin förbrukning av plastpåsar till Naturvårdsverket. 2017 blev således lite av en inkörningsperiod som nu kan ge en fingervisning om hur många plastkassar som används i Sverige idag. Enligt Naturvårdsverkets siffror köpte svensk handel in 832 miljoner plastpåsar under 2017. Men utan siffror att jämföra med är det svårt att dra några slutsatser.

I Skövde är handlarna däremot eniga om att förbrukningen av plastpåsar har minskat - och det med besked. En vanlig dag på Indiska i Skövde uppskattar butikschefen Tobbe Kvist att bara en av fem ber om att få köpa en påse.

Annons

– Det varierar såklart från dag till dag och beroende på vilken tid på dagen det är. På helger och eftermiddagar säljer vi färre plastpåsar eftersom att inköpen då oftast är planerade. Men sen finns det kunder som springer in på lunchen och spontanköper något och då kan de behöva en påse.

På Indiska började man ta betalt för sina plastpåsar redan för två år sedan men gjorde ett kortare uppehåll över jul samma år för att underlätta julhandeln. När man återigen satte en prislapp på plastpåsarna var reaktionerna inte lika tydliga som första gången.

– Det var betydligt färre som hade synpunkter när fler butiker bestämde sig för att ta betalt. Idag är den sällan någon reagerar i över huvud taget. De flesta har med sig en gammal sliten plastpåse eller en tygkasse, säger Tobbe Kvist.

Regler kring plastkassar

I december 2016 beslutade Regeringen om en ny förordning om plastbärkassar som syftade till ..

Regler kring plastkassar

I december 2016 beslutade Regeringen om en ny förordning om plastbärkassar som syftade till att minska förbrukningen av plastbärkassar, minska nedskräpning samt att nå ett mer effektivt resursutnyttjande.

Målet är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025.

Sedan 1 juni 2017 har handlarna en informationsplikt om plastbärkassarnas miljöpåverkan. I samband med förändringen började flera butiker ta betalt för sina påsar. Under hösten hakade fler butiker på.

Källa: Svensk Handel