Flera patienter som har vårdats på sjukhus i Västra Götalandsregionen har drabbats av en ovanligare typ av salmonella, Salmonella Kentucky. Det misstänks att de svårt sjuka patienterna kan ha smittats på sjukhusen.

När vi rapporterade om detta förra veckan hade tio personer fått diagnosen.

Nu är det arton totalt i regionen.

— Det är faktiskt lugnast i Skaraborg. Här hade vi två fall i början men sedan har vi inte haft några fler, säger Peter Nolskog.

Det är inte klarlagt hur patienterna har smittats. Tidigt misstänktes energi- och näringstillskott och ett flertal prover har skickats för analys. Av de svar som kommit från laboratorium har inget visat på förekomst av Salmonella Kentucky.

Nu har Smittskydd Västra Götaland även börjat misstänka att kryddblandningar kan ligga bakom.

Annons

— Oavsett om du är sjuk eller frisk kryddar du på maten, men de här svårt sjuka individerna är väldigt känsliga, säger Peter Nolskog.

Prover på kryddor har också skickats för analys, men man har ännu inte fått svar.

Av de två fallen som upptäckts i Skaraborg är det en person som man misstänker inte har smittats på sjukhus utan på sitt särskilda boende.

För att hindra smittspridning har särskilda åtgärder vidtagits i sjukhusköken och även i kök på särskilda boenden. Det gäller bland annat att man inte använder energi- och näringstillskott som inte är testade och att man upphettar mat en extra gång för att döda bakterier.

— Jag tycker inte att man ska vara orolig för att ligga på sjukhus. Vi har minimerat risken ytterligare, säger Peter Nolskog.

Flest smittade av Salmonella Kentucky har upptäckts i Västra Götaland, men det har även upptäckts enstaka fall i Uppsala, Skåne, Stockholm och Västmanland. Ett av dessa fall är ett barn som inte vårdats på sjukhus, vilket inte stämmer överens med mönstret för de övriga drabbade.