Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att man ska utreda hur fler invånare ska kunna få vaccin mot TBE och om man kan göra vaccinet gratis för barn. Nu får man åtminstone delvis som man vill då Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat om en utredning i frågan.

Annons

Hälso- och sjukvårdsdirektören får enligt beslutet i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som kan minska antalet personer som insjuknar i TBE. Utredningen ska innehålla förslag till åtgärder som syftar till att höja vaccinationsgraden men också information och kunskap om hur andra landsting arbetat med förebyggande åtgärder.

Innan beslut om utredningen fattades bordlades frågan i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett antal gånger. Majoriteten ville få en föredragning från smittskyddsexpertis innan man fattade beslut om en utredning.

Av en smittskyddsläkare framkom bland annat att äldre drabbas hårdare än barn av den fästingburna sjukdomen.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan och hjärnhinnorna. TBE-vaccination ges till barn från och med ett års ålder. Vaccinet kostar 300 kronor per dos och det behövs flera doser för att få ett fullgott skydd.