Studier visar att amning ger hälsofördelar för både barnet och mamman på både kort och lång sikt. Inget nytt i sig. Men en av anledningarna till att Skaraborgs Sjukhus genomfört en amningsutbildning för vårdpersonalen på BB Skövde.

Bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar immunförsvaret hos barnet och minskar risken för infektioner. Men i Sverige sjunker amningsfrekvensen sedan flera år. BB Skövde vill uppmuntra amning och bestämde sig för att genomföra en särskild utbildning för sina barnmorskor, undersköterskor och sjuksköterskor.

–Det blev väldigt lyckat, eftersom det, bland annat, ledde till en värdefull kunskapsöverföring. Personal med många år i yrket delade med sig av sina erfarenheter till yngre kollegor, säger barnmorskan Margareta ”Maggis” van Stam, i ett pressmeddelande.

Barnmorskor och barnsköterskor från BB Skövde planerade och genomförde utbildningen som innehöll en heldagsutbildning med extern föreläsare samt internutbildning vid ett tillfälle där personalen diskuterade i mindre grupper för att sedan redovisa sina resultat för varandra.

Sedan två år tillbaka återfinns BB Skövde i moderna,verksamhetsanpassade lokaler som man nu känner sig hemma i. Nu är det därför dags att fortsätta arbetet med att motivera amning och det är meningen att utbildningen ska leda till uppföljningar i olika former.

Annons

–Vi kommer till exempel att återuppta amningskaféer till hösten, där samtalen och kunskapsutbyten mellan våra medarbetare kan fortsätta. Jag ser också framför mig att vi ska främja familjernas inneboende resurser. Vi ska finnas som ett stöd för föräldrarna och barnet. Visa och göra föräldrarna uppmärksamma på deras nyfödda barns kompetens. Ge likvärdig information grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Bekräfta det som är bra och korrigera och agera när det behövs, säger ”Maggis” van Stam.