Under årets första sex månader har antalet anmälda sexualbrott i Polisregion Väst, Västra Götalands och Hallands län, ökat med 14 procent i jämförelse med i fjol. Störst skillnad syns i antalet anmälningar mot sexuellt ofredande. Där har det skett en ökning med nästan 30 procent, enligt statistik från Brottförebyggande rådet, BRÅ.

Sexualbrott i siffror (Nationellt)

18 100 sexualbrott polisanmäldes (2015)

1 160 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (20..

Sexualbrott i siffror (Nationellt)

18 100 sexualbrott polisanmäldes (2015)

1 160 lagföringsbeslut fattades gällande sexualbrott (2015)

97 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män (2015)

15 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2014)

14 procent = personuppklaringsprocenten för våldtäkt (2015)

Ökat antal anmälningar betyder inte automatiskt att det sker fler sexualbrott. Problemet är komplext och utvecklingen är svårtolkad. Flera olika typer av brott kan sorteras in under begreppet sexualbrott. Statistiskt sett handlar det om våldtäkt, sexuellt tvång/utnyttjande och sexuellt ofredande. Vi på tidningen har pratat med aktörer inom Skaraborg för att förstå problematiken, vad som kan göras och har samtidigt sett över brottsläget i region och nationellt.

Anmälda våldtäkter

Lars Johansson är chef för polisens enhet för grova brott i Skaraborg. Han arbetar med sexualbrott som hamnar under kategorin våldtäkt. Region Väst, där Skaraborg ingår, hade från januari till och med juni 539 anmälningar om våldtäkt. Det är en ökning med 13 procent från samma period i fjol.

— Här i Skaraborg har vi inte märkt av någon speciell ökning, men vi har ett par fall vi arbetar med.

Han fortsätter:

— Vi har inte märkt av någon större förändring. Statistik säger heller inte allt, allting är inte svart eller vitt.

Lars Johansson tror att anmälningsbenägenheten är större i dag, men också att dessa anmälningar och brott går i vågor. Han påpekar att brotten är svårutredda. Ofta handlar det inte om en typisk överfallsvåldtäkt utan om någon som sker mellan två personer, ofta i hem eller en för offret bekant miljö. Då står polisen med två olika versioner om vad som hänt och kanske inga vittnen.

— Ett nej är alltid ett nej, men ett nej måste också alltid bevisas. Det är där det blir svårt för oss.

För att komma åt problemet måste det jobbas med människors syn på sex, det menar Lars Johansson. Han pekar på en sned syn och vill arbeta med att alla ska vara försiktiga med varandra. För att kunna hjälpa offer behövs också något mer.

— Gör en anmälan så fort som möjligt. Det finns en viss typ av skam kring brottet, men ju tidigare anmälan desto bättre utredning.

Ny lagstiftning

Annons

Statistik från BRÅ visar att antalet anmälda våldtäkter har ökat under den senaste tioårsperioden, 2006–2015, i hela landet. Ökningen kan delvis förklaras av att en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Av dessa är personuppklaringsprocenten enbart 14 procent. Det betyder att en misstänkt person har bundits vid brottet till exempel genom att åtal har väckts.

— Jag tror att det har blivit enklare att anmäla över tid. Du kan telefonanmäla och använda internet och mejla in anmälningar, säger Tony Johansson vid polisens utredningsenhet i Skövde.

Han menar att det finns ett stort mörkertal och att det är bra för polisen att få en bättre ungefärlig kännedom om hur många sexualbrott som egentligen sker.

Sexuellt ofredande

Störst ökning av anmälningar har sexuellt ofredande stått för i regionen. Under första halvåret 2016 har det anmälts 829 fall av sexuellt ofredande i Polisregion Väst. Det är en ökning med 29 procent i jämförelse med samma period i fjol. Mest utsatta för sexualbrott är unga människor och speciellt tjejer och kvinnor. Hos vuxna offer för våldtäkt är 96 procent kvinnor. Ungdomsmottagningen, UMO, i Skövde arbetar mot sexualbrott och för att hjälpa människor.

— Vi måste lära ungdomar att säga nej och också att lära dem att ta ett nej, säger Lena Vestlin, enhetschef för UMO i Skaraborg.

Hos UMO får unga utsatta möjlighet att samtala om det som hänt och få hjälp att anmäla om de önskar.

— Vi frågar alla som söker vård hos oss om de har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Vi tycker att alla brott ska anmälas, men är du över 18 år är det upp till individen själv.

Hon uppmanar unga utsatta för sexualbrott att ta hjälp av UMO. Där kan unga få hjälp att säkerhetsställa spår, få stöd och komma i kontakt med polisen.

Stor ökning

Enligt statistiken från BRÅ har det varit en ökning från 12 147 till 20 326 anmälningar om sexualbrott i landet från 2006 till 2014, nästan en fördubbling (se diagram). Statistiken är inte svart och vit och mycket måste tas i beaktande. BRÅ skriver själv såhär om sina siffror: ”Statistiken visar antalet anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott.” Att diagrammet visar på en ökning av anmälda brott innebär inte att det sker fler brott utan att just fler anmäls. En väsentlig skillnad. En ökad anmälningsbenägenhet kan vara positivt och kan minska mörkertalet. Lena Vestlin ser en negativ trend i samhället.

— Min upplevelse är det sker mer, att det är fler unga som inte har sex frivilligt.

Hon har arbetat i tio år med unga. Hon menar att UMO:s samarbete med polisen i Skaraborg är fantastiskt, att det alltid går att få hjälp där, men att grunden måste läggas på annat håll.

— Alla unga ska veta att de själva bestämmer över sina kroppar, ingen annan.