Det är öppet varje fredag för den som vill lära sig att använda och bättre utnyttja sin dator/laptop, surfplatta och smarttelefon - både Android, t.ex Samsung, och iOS, dvs. iPhone och iPad. Detta är nionde året som IT-cafét har utbildat och stimulerat seniorer till att använda och bli bekanta med den nya IT-tekniken.

Just denna dag var det en grupp som lärde sig mer om Facebook. Facebook är bara 14 år gammalt men har snabbt anammats av först de unga och nu senare även seniorerna. De har funnit att det ett bra sätt att hålla kontakten, inte bara med sina barn och barnbarn, utan också sina vänner och släktingar.

Ledarna, Myra Lehmann och Peder Madsen lärde ut till deltagarna, förutom handhavandet, även viktiga säkerhetsaspekter på hur man använder FB. Tyvärr finns det de som har onda avsikter även med FB, så säkerhets- och integritetsfrågor diskuterades ingående.

Att sprida kunskap om IT till seniorer är mycket viktigt för att de ska känna delaktighet i samhället och kunna delta i och förstå det som händer runt omkring oss.