Partiets medlemmar har på lyktstolpar, elskåp och liknande ställen i Skövde och Hjo teipat upp varningar om att sexuella trakasserier kan förekomma.

Detta har har väckt irritation. Människor har via internet meddelat att Fi Skövde och UF, unga feminister, gått för långt. Oskyldiga kan ta illa upp. Människor i Skövde har ringt till kommunen och klagat på nedskräpning i en omfattning som föranlett en ansvarstagande tjänsteman att i ett meddela till Fi Skövde hota med att dyra saneringskostnader kan debiteras föreningen om inte dessa meddelande plockas bort. Vilket nu har gjorts. (Vi städar alltid efter våra kampanjer)

Nu känns det som om det förväntas att mitt lilla politiska parti borde anse sig ha ett ansvar för den goda stämningen genom att sluta påminna om känsliga problem. Precis som de kvinnor som ”solidariskt” tar ansvar för ”duktiga” dominerande mäns goda humör.

I maktens korridorer väntas det kanske på att me-too rörelsen ska dö. Det kommer inte att ske

Kjell Ambertson medlem i Fi Skövde

Hot