Feministiskt initiativ fick 3,12 procent av rösterna i riksdagsvalet 2014 och klarade därmed inte fyra-procentsspärren. Men partiet kom in i 13 kommuners fullmäktige, däribland Gullspång och Göteborg, och sedan samma år sitter Soraya Post för Fi i Europaparlamentet.

Partiet ställde inte upp i regionvalet 2014, på grund av brist på kandidater, men det gör Feministiskt initiativ nu. Spärren för att komma in i regionfullmäktige är lägre än i riksdagsvalet. Den ligger på tre procent, vilket innebär att om partiet får lika stor röstandel som i förra riksdagsvalet kommer partiet in.

– Vi tror att våra chanser är väldigt goda. Vi fick över tre procent i förra riksdagsvalet och i Göteborg fick vi sju procent, vi har ett ganska starkt fäste här, säger Anna Rosén, som är förstanamn på regionlistan och även ordförande för partiets avdelning för Västra Götaland.

– Förra regionvalet gick vi ut och sa att rösta inte på oss utan rösta på Miljöpartiet. Vi ångrade oss lite när de gick ihop med de borgerliga partierna, säger Anna Rosén och syftar på bildandet av den grönblå majoritet som nu styr regionen.

Trots uppmaningen att inte rösta på Fi i regionvalet fick partiet 0,36 procent 2014.

Feministiskt initiativs regionlista är gemensam för hela regionen och domineras av göteborgare. På tolfte och trettonde plats finns dock två Skövdebor, Kjell Ambertsson och Moa Mannesson.

Annons

– I VGR-avdelningen är vi samordnare för alla kommuner i regionen och vi hjälper till med att starta upp kommunföreningar. Vi har försökt uppmuntra andra att ställa upp, men det blev inte så den här gången. I Göteborg är vi etablerade och har suttit i kommunstyrelsen, säger Anna Rosén.

FI ingick i ett rödgrönrosa politiskt styre av Göteborg, men lämnade samarbetet när de andra partierna inte ville stötta ensamkommande flyktingungdomar som Fi ville. Även i andra församlingar har man hittat bundsförvanter till vänster.

– Vi sticker inte under stol med att vi tänker mer rödgrönt än blått, säger Anna Rosén.

Skulle FI kunna rubba det borgerliga styret av regionen om blocken blir jämnstora i övrigt och Fi tar plats i regionfullmäktige?

– Det hoppas jag ju verkligen att vi gör, säger Anna Rosén.

Miljöpartiet har inte förbundit sig till samarbete med de borgerliga efter regionvalet och kan som bekant även liera sig med Socialdemokraterna.

Vad vill då Feministiskt initiativ i regionen?

– Våra frågor baseras på allas lika värde. I sjukvården handlar det om att alla ska ha samma tillgänglighet till vården, det ska inte spela någon roll vilken hudfärg, härkomst, sexuell läggning och så vidare en person har. Vi känner att det inte är så idag. Asylsökande får till exempel inte samma vård som de med uppehållstillstånd, säger Anna Rosén.

Arbetsmiljön, att ha rimligt med personal och inte minst sjuksköterskornas löner vill partiet satsa på.

– Sex timmars arbetsdag är en av våra stora frågor, säger Anna Rosén.

På nationellt plan vill FI höja skatten genom att bland annat ta bort rut- och rotavdrag och jobbskatteavdrag samt höja fastighets- och förmögenhetsskatt. Detta ska bekosta ett större tillskott till landsting och kommuner för välfärdssatsningar.

I första hand är det alltså skattehöjningar på statlig nivå som föreslås. Men enligt Anna Rosén är partiet inte främmande för en skattehöjning även på regionnivå om det skulle behövas.

Vänsterpartiet höjde i sin regionala skuggbudget förra året regionskatten och detta parti har även drivit vård till papperslösa och frågor om kortare arbetstid.

Feministiskt initiativ har tagit fram ett regionalpolitiskt program, men ännu inte en skuggbudget på regional nivå, vilket partiet har på nationell nivå.

Miljöfrågorna är också oerhört viktiga för Fi och partiet vill minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken, särskilt på landsbygden, samt minska på köttkonsumtionen.

Feministiskt initiativ ställer också upp i fler kommunval och har listor bland annat i Skövde, Lidköping och Falköping.

Feministiskt initiativs regionlista

1. Anna Rosén, 49, lärare, Göteborg

2. Martin Jordö, 44, kommunikatör, Göteborg

..

Feministiskt initiativs regionlista

1. Anna Rosén, 49, lärare, Göteborg

2. Martin Jordö, 44, kommunikatör, Göteborg

3. Maria Svensson, 51, specialpedagog, Romelanda

4. Lena Bolin, 61, skulptör, Göteborg

5. Lisbeth Larsson, 69, professor emeritus, Vrångö

6. Fereshta Ziai, 39, statsvetare, Göteborg

7. Teysir Subhi, 31, lärare, Lerum

8. Gudrun Tiberg, 73, journalist, Göteborg

9. Tove Adlerberth, 38, jurist, Göteborg

10. Stina Svensson, 48, stödassistent, Göteborg

11. Matilda Skön, 34, sångpedagog, Göteborg

12. Kjell Ambertsson, 70, pensionär, Skövde

13. Moa Mannesson, 28, studie- och yrkesvägledare, Skövde

14. David Berglind, 28, studerande, Göteborg

15. Linda Fahl, 32, lärare, Göteborg

16. Kristin Sott, 44, sjuksköterska, Mölndal

17. David Holm, 30, socialsekreterare, Göteborg