Fastighets AB Rentus har 135 lägenheter i det aktuella bostadsområdet i Skövde.

– Vi har en del lägenheter i suterräng och markplan där mätningar gjorts som visat på för höga värden av markradon, men vi har anlitat expertis och satt in åtgärder som haft verkan, säger förvaltare Fredrik Karlsson.

Han tillägger att det kan finnas ytterligare lägenheter där man måste sätta in åtgärder.

Miljönämnden hävdar att man inte fått in några nya mätresultat eller rapporter och hotar därför med ett vite på 250 000 kronor, hur ställer du dig till det?

– Det känns väldigt märkligt att hota med vite, tycker Fredrik Karlsson.

Men betonar han, om hotet kvarstår så är man absolut öppna för en dialog med miljönämnden.

– Klart att vi är det.

Senast den 31 maj 2018 ska fastighetsbolaget redovisa resultatet av mätningar gällande fem lägenheter.

– Nu går vi in i den perioden då vi kan genomföra mätningar, säger Fredrik Karlsson.

Annons

Radonärendet har pågått sedan 2013 och enligt Miljönämnden Östra Skaraborg har man vid ett flertal tillfällen begärt in resultat av gjorda mätningar men inte fått in något.

– Men om det är så som han säger att man har mätt och gjort åtgärder, då är det väl bara att redovisa det för nämnden så är det klart, säger nämndens ordförande Ulf Eriksson (C).

Gränsen för hur mycket radon inomhusluften får innehålla är satt till 200 bequerel per kubikmeter luft. Allt över det anses som en hälsofara, anser miljönämnden.

Miljönämnden Östra Skaraborg har som mål att alla lägenheter i deras upptagningsområde ska vara mätta och åtgärdade senast 2019. Sedan finns ett likadant nationellt mål, men där är slutdatum 2020.

– Cirka 80 procent av alla lägenheter är redan i dag klara, säger Ulf Eriksson.

I Fastighets AB Rentus fall handlar det om fyra olika fastigheter.

– Det beslut vi fattat är att vi kommer gå ut med ett föreläggande om vite om det inte alla lägenheter som ligger över 200 är åtgärdade. I annat fall faller beslutet och det blir inget vite, förklarar Ulf Eriksson.

MÖS började skicka ut meddelanden om radonmätningar till fastighetsägare 2011.

– Då hade de tio år på sig, men allteftersom åren går så krymper tiden. Därför ligger vi på i det här fallet och vill att man ska redovisa det man gjort.

Ulf Eriksson säger att radon är en allvarlig hälsofara.

– Det är ungefär lika många som dör i lungcancer på grund av radon som av rökning. Därför måste det här tas på allvar, anser nämndens ordförande.