Informationstjänsten Ratsit.se har kartlagt hur svenskarnas skulder utvecklats de senaste fem åren. Siffrorna visar att antalet personer i Sverige med skulder hos Kronofogden har nått den lägsta nivån på åtminstone fem år. Samtidigt har skuldberget enligt pressmeddelandet vuxit till högsta nivån på samma period.

– Det verkar som att det är ett tuffare klimat för skuldsatta idag än för fem år sedan. Det är ju bra att det inte är lika många som är skuldsatta idag, men det är en oroande utveckling att det går sämre för de skuldsatta än vad det gjort tidigare, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Den genomsnittliga skulden för en skuldsatt person har ökat med över 30 000 kronor, från strax under 190 000 kronor i 2014 till över 220 000 kronor idag. Det är en ökning med 15 procent.

Svenskarnas totala skulder hos Kronofogden uppgår till hela 71 miljarder kronor. Det är en ökning med fyra miljarder kronor, från 67 miljarder kronor i 2014. Skulderna ökar i praktiskt taget hela landet och utvecklingen syns i alla Sveriges län utom Stockholms och Jämtlands län. De kommuner där skulderna ökat som mest är främst mindre kommuner på landsbygden.

Kvinnors skulder står för den största delen av ökningen, hela 3 miljarder kronor av ökningen på 4 miljarder. Detta trots att männen fortfarande står för mer än två tredjedelar av det totala skuldberget och i snitt har nästan 100 000 kronor mer i skuld. Mäns skulder har i snitt dock endast ökat med drygt 15 procent, medan kvinnors skulder har i snitt ökat med över 30 procent.

Annons

– Det ser ut som att kvinnors privatekonomi har tagit en vändning till det sämre under de senaste fem åren. I alla fall för de kvinnor som har skulder. Trots det är det fortfarande männen som står för de absolut flesta och största skulderna, säger Anders Johansson.

I Skövde har skulden gått från 254 446 861 kr under 2014, till 278 642 337 kr under 2019 – en skillnad på 10 procent.

Samtidigt har antalet skuldsatta personer gått från 1358 till 1195 – en skillnad på minus 12 procent. Här står männen står för 70,5 procent av skulderna med 196 356 284 och kvinnorna för 29,5 procent med 82 286 053 kronor i total skuld.

Skövdebornas genomsnittliga skuld 2014 var 187 369 kronor. Den har nu ökat till 233 173 kronor. I rangordning efter skuldutvecklingen kommer Skövde på plats 129 av landets 290 kommuner.

Svenskarna skulder jämfört med 2014

Svenskarnas totala skuldberg hos Kronofogden har vuxit med cirka 4 miljarder kronor sedan 2014..

Svenskarna skulder jämfört med 2014

Svenskarnas totala skuldberg hos Kronofogden har vuxit med cirka 4 miljarder kronor sedan 2014.

Antalet personer med skuld hos Kronofogden har minskat med cirka 35 000 personer sedan 2014.

Personer med betalningsanmärkningar har minskat med 20 000 personer sedan 2014.