På Skaraborgs sjukhus har det gjorts 10 120 operationer mellan januari och augusti i år. Det är 650 operationer färre än föregående år.

Orsaken till att färre operationer gjorts är framförallt bristen på specialistsjuksköterskor inom anestesi (bedövning), operation och IVA (intensivvårdsavdelning). Bristen på dessa kompetenser påverkar operationskapaciteten och har gjort att man haft reducerad verksamhet under året.

Annons

För att kunna utföra fler operationer har sjukhuset använt övertid och extra arbetspass för ordinarie personal. Man har även köpt tjänster från bemanningsföretag.

En större förändring är införandet av sextimmars arbetspass vid två av operationssalarna, något som ska göra det möjligt att utföra fler operationer.

Enligt den nationella vårdgarantin ska patienter få en tid inom 90 dagar efter beslut om en behandling, som en operation. Måluppfyllelsen för detta har under året försämrat för Skaraborgs sjukhus. Runt årsskiftet fick runt 80 procent operation eller behandling inom 90 dagar. I augusti är siffran nere i 57 procent.

En förklaring till detta kan vara den begränsade operationskapaciteten, enligt Skaraborgs sjukhus delårsrapport.

Totalt var det i augusti 2 930 personer som väntade på operation. Det är ungefär en lika stor mängd som det var vid årsskiftet. Förra året i augusti var det 3 000 personer.

Uppgifterna kommer från Skaraborgs sjukhus delårsrapport.