Området som det Jönköpingsbaserade Big Rock Energy AB fått undersökningstillstånd för börjar rakt söder om Stenstorp. Det är en kilometer brett och sträcker sig 5,5 kilometer söderut och omfattar bland annat byn Segerstad.

Företaget har gjort en ansökan tidigare, men fick då avslag med motiveringen till att man inte hade rätt kompetens inom företaget. Därefter har man knutit till sig den kompetens som saknats och har nu alltså fått provborrningstillståndet från Bergsstaten, skriver Falköpings Tidning.

Tillståndet ger bolaget möjlighet att söka efter olja eller gasformiga kolväten. Tidigare har framkommit att tre brunnar i området innehåller gas. Den antas komma från organiskt material i alunskiffern, som omvandlats till metangas.

Läs hela artikeln här.

Läs mer: Ny ansökan om borrning

Läs mer: Är beredda att överklaga igen

Läs mer: "Tandlös lag mot uranbrytning"