Ett par, varav en numera bor i Habo, blev försenade från sin hemresa från Thailand. Hemresan från Bangkok drog ut på tiden och paret kom hem sju timmar för sent. I åtta år har paret försökt få rätt till ersättning från flygbolaget Thai airways. Anledningen var enligt paret missad fritid.

Ärendet gick hela vägen upp till Högsta domstolen via tingsrätten och hovrätten. Nu står det klart att paret inte har rätt till ersättning enligt en dom i Högsta domstolen. Paret krävde 600 euro var för den förlorade fritid som förseningen resulterade i, sammanlagt nästan 12 000 kronor.

Får inga pengar

Annons

Nu måste paret istället ersätta motparten, Thai airways, för vissa rättegångskostnader. I Högsta domstolen med drygt 1300 kronor och samma kostnader från tidigare rättegångar som överklagats.

I alla instanser blev beslutet samma sak, paret har inte rätt till ersättning. Thai airways har under processen sagt att paret får ersättning om kvitton eller bevis kan visas upp för förlorad inkomst eller kostnader på grund av förseningen. Paret har inte hävdat att några sådana finns utan ha förklarat att de lidit skada till följd av den inträffade flygförseningen på så sätt att de inte kunnat nyttja sin fritid och att detta är skadeståndsgrundande.

En gråzon

Instanserna fick ta ställning till flera olika lagstiftningar och vad som gäller mellan lagar i Sverige, EU och länder utanför det samarbetet. Bland konventioner och konsumentlagstiftning finns en gråzon för vad som är skadeståndsberättigat, men dit hör tydligen inte en sju timmars försening.

Thai airways försökte bland annat få ersättning i hovrätten för rättegångskostnaderna på 60 000 kr. Så blev inte fallet.