Falköping betalar förhållandevis lite pengar till konsultföretag vid rekrytering. Det är bara i undantagsfall som kommunen låter ett konsultföretag sköta hela rekryteringen när en tjänst ska tillsättas.

— Vi har slutat med det. Vi tar lite konsulthjälp med tester och så. Förr hade vi rekryteringsföretag som skötte hela rekryteringen. Vi konstaterade att vi inte var nöjda med det, säger Conny Johansson.

Fungerar bra

Falköpings kommun har inte, som exempelvis Skara och Skövde, upplevt några större problem med att processen är något mer öppen när kommunen själv sköter rekryteringen.

Annons

— Ett tag var det så att man som chef inte ville att det skulle synas att man sökte en tjänst, men vi har inte upplevt det som något bekymmer. Det kan hända att vi har missat någon som inte har sökt.

Sparar pengar

Conny Johansson tror att det är viktigt för en kommun att kunna sköta rekryteringen inom sin förvaltningsorganisation.

— Jag tror att vi stärker kompetensen i vår egen personalavdelning om man får jobba med lite nya saker. Jag upplever att man trivs med det här sättet att jobba och tycker att det är kul.

Han bedömer också att kommunen sparar pengar genom detta förfaringssätt.

— Vi hamnar nog på en tredjedel av kostnaden.

Ibland har kommunen dock inte lyckats i sina ambitioner att själva sköta rekryteringen.

— Vi har valt modellen att vi försöker först själva. Om inte det lyckas, det är då vi har tagit hjälp av ett konsultföretag.

Ett sådant exempel är rekryteringen av tidigare skolchefen Pernilla Bjerkesjö, som sedan lämnade sin tjänst efter mindre än ett år. Den rekryteringen sköttes av ett externt rekryteringsföretag och kostade kommunen nästan 100 000 kronor. Nu har hennes efterträdare tillsatts genom en intern rekrytering i kommunen.