Under fyra veckor i april kontrollerade Miljösamverkan Östra Skaraborg livsmedelshanteringen vid butiker, förskolekök, tillagningskök vid skolor, restauranger och caféer samt hos tillverkare av animaliska livsmedel. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten som ansvarar för livsmedelstillsynen i Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg.

Hos de flesta verksamheter som kontrollerades noterades att temperaturer som uppmättes i kylar och frysar låg inom rekommenderade temperaturintervall och att de har fungerande rutiner för temperaturkontroll.

Här är verksamheterna som hade brister

Nya konditoriet i Falköping får ett föreläggande gällande brister i rengöring, förpack..

Här är verksamheterna som hade brister

Nya konditoriet i Falköping får ett föreläggande gällande brister i rengöring, förpackningsmaterial och kontaminering.

Sörgårdsmjölk i Skövde har fått en kontrollrapport angående märkningsbrister.

Värsås pizzeria har fått ett föreläggande gällande brister i rengöring, förvaring av städredskap, arbetskläder och arbetsbänkar.

Tant Brun i Falköping har fått en kontrollrapport gällande brister i rengöring, kylförvaring och material i direkt kontakt med livsmedel.

Eddis grill, Skövde, har fått en kontrollrapport gällande att köpa in en fungerande termometer och förvaring av avloppsvatten.

Espresso house på Commerce har fått en kontrollrapport gällande brister i lokal, utrustning och temperatur.

NP Noll procent, Falköping, har fått en kontrollrapport gällande brister i rengöringsrutiner och märkning av allergener.

källa: MÖS hemsida

Annons

Hos några ställen konstaterades det att det inte fanns någon fungerade termometer för att utföra temperaturkontroller vid ankomst av kylda och frysta varor. De saknade även kunskap om att den kontrollen är en viktig del av hela kylkedjan. Hos några mottagningskök noterades att ingen temperaturkontroll utfördes på ankommande varm mat.

Vid kontrollerna såg kontrollanterna att de flesta verksamheter har bra rutiner och goda kunskaper om hantering av allergener så att kunderna får rätt information om maten. Verksamheterna har goda rutiner kring personlig hygien och lokalernas utformning är anpassade så att personalen kan arbeta förebyggande för att förhindra att norovirus hamnar i maten. Norovirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar vinterkräksjuka.

Tidigare informationsinsatser och kontroller har gett resultat när det gäller material i kontakt med livsmedel. Verksamheternas medvetenhet har ökat om riskerna med olämpligt förpackningsmaterial, konstaterar myndigheten i sin rapport.

Hos alla butiker har myndigheten sett att de har fungerande rutiner för handtvätt, rengöring av lokaler och utrusning. Resultatet av rengöringsproverna med ATP-mätare av händer visade stora skillnader mellan uppmätta värden före och efter handtvätt. Enligt mätningarna vid dessa kontroller så tog en handtvätt i genomsnitt bort 93,2 procent av organiskt material och levande celler såsom bakterier på händerna. Totalt gjordes tio prover.

Resultatet diskuterades med personalen på plats. Hos förskoleköken, tillagningsköken för skolor, restauranger och caféer noterades att vid några ställen är dörrar och portar inte täta.

”Vår kontroll har gjort nytta när vi har varit ute hos mindre verksamheter och vi har fört en dialog om de kontrollområden som vi har kontrollerat. Detta har lett till att verksamheterna har åtgärdat brister och konsumenterna kan känna sig trygga med den mat de äter”

Vill du veta om en restaurang har anmärkning? Klicka här