Redan när olyckan blev känd tog SMS kontakt med Falköpings skolledning och höll dem sedan kontinuerligt informerade.

— Vi planerade åtgärder ihop med dem, och skolan kallade ihop personal och elevhälsovård, säger Bengt Nilsson.

Samtidigt ringde skolpersonal runt till samtliga föräldrar till barn på skolan för att informera om vad som hade hänt.

När de 22 eleverna och 4 ur personalen som var med i olycksbussen anlände till Broddetorpsskolan med ersättningsbuss strax före lunch möttes de av personal förstärkt med ledning och elevhälsovård.

— Det finns resurs för alla på skolan, så att det ska kännas ok när de går hem idag, berättar säkerhetssamordnaren.

När elever och personal återvänder till Broddetorpsskolan efter helgen kommer det också att finnas tillgång till extra personal.