Claes Fahlgren på Leader Västra Skaraborg berättar om projektplanerna för Mötesplats Axevalla:
- Dels ska man informera om de olika platserna i området i museet, man ska göra i ordning vandringsstigar och ha guidning och förmedla den intressanta historien. Det handlar om att skapa och utveckla ett attraktivt besöksmål.

Annons


I planerna ingår exempelvis också att bygga ett museum om gånggriftsutgrävningen på Axevalla hed 1804 (Odens grav) samt att återskapa en musikpaviljong.
Det är Axevalla folkhögskola som varit projektsökande, men det är fler som ligger bakom satsningen. Framför allt har Garnisonsmuseet och Axvallsalliansen (ett samarbete mellan föreningarna i Axvall) viktiga roller i Mötesplats Axevalla.
Deras bedömning är att den anrika Axevallahistorien delvis fallit i glömska, många känner i dag inte till ortens historia.


Tanken är att man ska ändra på det nu. Med projektet vill man återskapa den mötesplats Axvall en gång varit – det ska bli en plats som samlar stora skaror av besökare som vill se och lära sig mer av det historiska och nutida Axvall.
- Vi måste försöka få den lokala befolkning med oss. Får vi med oss Axvallsborna och Skaraborna får vi med oss turisterna sedan, förklarar Björn Lippold.
Han representerar Garnisonsmuseet, som öppnar i Axvall nästa sommar. Det blir dock en tillfällig utställning i lokalerna med start den 10 augusti i år.


- Det här är en tacksam plats att utveckla. Det handlar om att paketera det attraktivt, det är ett av huvudsyftena med projektet, kommenterar Claes Fahlgren.
I veckan offentliggjorde Fahlgren att Mötesplats Axevalla får 180 000 kronor i Leaderstöd. I avtalet ingår att folkhögskolan och deras samarbetspartners ska lägga ner 830 ideella arbetstimmar på projektet.
Axevallaprojektet har redan inletts och kommer pågå fram till 30 juni 2014. Leaderpengarna har gjort att man fått möjlighet att starta upp projektet, men detta är en långsiktig satsning som förstås ska leva vidare även efter själva projekttiden.
De två första programpunkterna i Mötesplats Axevalla är en föreläsning av Björn Lippold den 15 maj samt den traditionella gångtävlingen Axevallatrampen den 23 maj. Båda aktiviteterna är på folkhögskolan och är kostnadsfria.