Lagmannen Ann-Christin Andersson gav en mycket informativ och intressant redovisning av detta, och där de utgjorde de olika inblandade i en rättegång i en spännande miljö i rättssalen.

De fick t ex lära oss hur man betedde sig vid avläggande av edsbundna vittnesmål, och bemanningen vid olika typer av mål. Den tingsrätt vi ser idag är en sammanslagning av de tidigare domsagorna i bland annat Falköping och Lidköping och är en första instansens domstol i Skaraborgs län. Nästa steg om man inte är nöjd med behandlingen här är Hovrätten i Jönköping. Verksamheten bedrivs i nybyggda moderna lokaler som kostat ett antal miljoner och är topputrustat med massor av den senaste tekniken till stöd för de 50 personer som gör sin dagliga verksamhet där.

De som hade förmånen att vara med vid detta studiebesök fick en verkligt kompetent information som infriade alla de förväntningar och förhoppningar som vi denna förmiddag hade hoppats på.