Förslaget på en detaljplan för Ekedal norra som området kallas för har varit ute på samråd och granskning. Myndigheter och grannar har fått tycka till. Efter vissa justeringar utifrån synpunkter som kommit in låg det färdiga förslaget på kommunledningens bord idag och man skickar det ograverat vidare för att kommunstyrelsen ska anta den.

LÄS MER: Hårt tryck på Skövdebostäder: ”Vi har i princip inget ledigt”

LÄS MER: Tuffa målet - 400 nya bostäder per år


– Vi var eniga i arbetsutskottet. Om inget oförutsett händer bör planen gå igenom kommunstyrelsen, säger Katarina Jonsson (M) kommunalråd.

Så fort detaljplanen går igenom kan de tre byggherrarna Peab, Riksbyggen och Skeppsviken söka bygglov. Planen är att bygga cirka 180 lägenheter - alla bostadsrätter - i tre L-formade hus på mellan fem och tio våningar. Bostäderna ska vara inriktade på 50 + -boende. Lägenheterna blir från ettor till fyrarummare. Planerad byggstart är hösten 2019 eller senast första kvartalet 2020. Runt 2021 beräknas allt vara klart.


– Det är jättebra att vi får fram fler detaljplaner så det kan produceras bostäder. Trycket är högt, framför allt när det gäller bostäder i centrala lägen. Ändå bygger vi över rikssnittet.

Annons

Bebyggelsen kryper nära Boulognersjön och parken. Sedan tidigare är det klart att det ska bygga fler studentbostäder på andra sidan parken bredvid de befintliga.

LÄS MER: Klart för att bygga fler studentbostäder

Går det att bygga så mycket mer nära Boulognerparken?

– Vi har inga uppdrag att ta fram fler planer och det finns heller inga tankar på det, säger Katarina Jonsson