En ny förlossningsklinik år klar och till hösten invigs nya lokaler för barnsjukvård på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Men det är bara början av en förändringsprocess som kommer att förnya i stort sett hela sjukhuset där omkring 2000 personer arbetar.

Tre miljarder kronor ska satsas på renovering, nya lokaler och ny utrustning. Allt ska vara klart år 2023.

Vad innebär det för patienterna?

— Det innebär bästa möjliga vård och framför allt jämlik vård. Oavsett var man bor i Västra Götalandsregionen ska man få likvärdig vård. Som länssjukhus kan vi inte erbjuda allt men vi kommer att kunna göra mer inom exempelvis diagnostik och operation, säger Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör.

Det finns två starka skäl bakom satsningen; dels saneringen av den hälsovådliga kemikalien PCB som finns i fogmassor i byggnaden och som var godkänt att använda när sjukhuset byggdes mellan 1968 och 1976. Den saneringen påbörjades 2008 och måste vara klar år 2022.

— Det är inte realistiskt att sanera om vi inte samtidigt renoverar. Sjukhuset är över 40 år gammalt och i stort behov av att rustas upp, säger Patrik Rubenson.

Annons

Det har också kommit nya regler och andra förutsättningar som gör det svårt att bygga om i befintliga lokaler.

— Vårdavdelningarna ska ha enkelrum med egen toalett och operationssalarna behöver ha dubbel yta och högre takhöjd eftersom det är mer utrustning idag, säger Eva Sundström.

När vårdavdelningarna byggs om blir det färre vårdplatser, Idag finns närmare 700 vårdplatser och de kommer att minska till cirka 500. Med ny teknik, bättre mediciner och mer öppen vård bedöms behovet av slutenvård minska.

Förutom nya lokaler för förlossning - och barnsjukvård ska ett nytt tandvårdscentrum byggas för specialisttandvård. Akut- och ambulanssjukvården får nya lokaler, likaså operation samt slutenvårdspsykiatrin, som flyttas från Falköping.

Att göra så omfattande förändringar samtidigt som den dagliga verksamheten pågår är den största utmaningen, förklarar Patrik Rubenson.

— Att bygga till är ett strategiskt beslut för att kunna evakuera och frigöra ytor i befintliga lokaler för ombyggnad, säger han.

Mycket krut kommer att läggas på att minska energiförbrukningen. Västra Götalandsregionen har beslutat att den ska halveras fram till 2030.

— Konkret handlar det bland annat om att installera modern teknik för ventilation, att minska energiförluster i och se till att all teknik ska vara energisnål. Vi ser över allt, från de små delarna som att släcka belysning till större saker, som vår egen anläggning för solenergi, säger Patrik Rubenson.