Strax utanför Skövde ligger Sörgården Öhm där det bedrivs ekologisk mjölkproduktion. Nu byggs ett litet mejeri, som ligger vägg i vägg med ladugården. Det rymmer ett rum där pastöriseringen sker och ett rum för försäljningen, som kommer att ske med självbetjäning med hjälp av en mjölkautomat från Tjeckien.

Kosläpp

På 1 maj anordnade Arla kosläpp på bland annat Sörgården Öhm.

”Vi öppnade gården och visa..

Kosläpp

På 1 maj anordnade Arla kosläpp på bland annat Sörgården Öhm.

”Vi öppnade gården och visar hur mjölkroboten och annat fungerar. Arla serverade mjölk och bullar. När portarna öppnas för korna är det total lycka. De hoppar och studsar på vägen ut. Det är ett sätt att hälsa våren välkommen”, säger Robert Fredriksson.

I utrymmet där man köper sin mjölk kommer det att finnas ett fönster in mot ladugården, som byggdes för tre år sedan och har lösdrift och mjölkrobot. Mejeribyggnaden ligger också alldeles intill en stor hage där korna betar på sommaren.

I automaten fylls mjölken i enliters glasflaskor, som är återanvändningsbara och kan diskas i maskin. Mjölken är pastöriserad, men inte homogeniserad, varför det går att skumma av grädden på toppen. Fetthalten varierar mellan 3,8 och 4,5 procent och dagens värde kommer att skrivas upp på en tavla. Den som vill dricka mjölken som den är får komma ihåg att skaka flaskan.

Närmare kunderna

Med det nya mejeriet, som beräknas bli klart under maj, vill Fredrikssons öka lönsamheten och komma närmare kunderna.

— Vi är så långt ifrån våra kunder idag, säger Anne-Berit Fredriksson.

Annons

Mjölkpriset har de senaste åren fallit till så låga nivåer att det för många mjölkbönder är svårt att få verksamheten att gå runt. Flera mjölkgårdar har lagts ner till följd av denna utveckling.

För dem som liksom Fredrikssons producerar ekologisk mjölk är ersättningen något bättre, på grund av efterfrågan på eko-varor. Robert och Anne-Berit har ändå känt att de behöver hitta på något för att förbättra lönsamheten.

— I en tuff tillvaro känns det här som en möjlig väg. Det ger positiv energi att vi kan påverka försäljningen själva. Det är inte bara tankbilen som kör iväg mjölken. Vi har också mötts av många glada tillrop och det ger energi i det dagliga företagandet, säger Anne-Berit Fredriksson.

Fjärde generationen

Det egna lilla mejeriet blir ett komplement till verksamheten och huvuddelen av mjölken kommer Fredrikssons även i fortsättningen att leverera till Arla.

Robert Fredriksson är fjärde generationen i familjen som har mjölkproduktion på gården, sedan hans morfars far köpte gården 1905, efter att ha arrenderat den i två år.

Sedan 2008 är produktionen ekologisk och allt foder till de runt 90 korna odlas på gården, bland annat åkerböna.

— Personligen tror jag att det ekologiska jordbruket är framtiden, säger Robert Fredriksson.