Åtminstone om du frågar de fastighetsföretag som förväntas bygga bostäderna. Subventionspolitik är en kortsiktig lösning som inte löser grundproblemet på den svenska marknaden med att effektivt och långsiktigt producera bostäder i takt med att vår befolkning växer. Om stöd ska utgå är det bättre att det riktas direkt till de bostadskonsumenter som behöver bidraget istället för att påverka hela marknaden.

Redan när investeringsstödet infördes 2016 möttes det av kritik, såväl från bygg- och fastighetsbranschen som bostadspolitiska experter och Konjunkturinstitutet. Beskedet var enhälligt att denna typ av stöd inte fungerar som önskat.

Trots sakkunniga och verksamma i branschen så är känslan att politiken inte lyssnar eller i vart fall för en dialog. Att investeringsstödet är infört och gynnar en del må så vara, fast i sin helhet ger det inte de effekter som förväntas enligt uppgifter från bland annat Konjunkturinstitutet.

Relaterat: Beslutet ett hot mot 132 lägenheter i Boulogner
Relaterat: Optimism över utvecklingen men oro för studentbostäderna

För att inte helt plötsligt förändra förutsättningarna för stora och kostsamma investeringar bör investeringsstödet successivt avvecklas så att projekt som har som ambition att använda investeringsstödet på ett förnuftigt sätt kan växla om.

Vi som fastighetsägare vill och kan ta ansvar för ett framtida samhälle utan investeringsstöd, vi ser gärna att vi för en konstruktiv dialog för att successivt förändra bilden och förutsättningarna på den svenska byggmarknaden med rätt reformer, en ökad lyhördhet och dialog som påverkar samhället i rätt riktning för bättre boenden.

Annons

Vi som är verksamma i fastighetsbranschen vill ta ansvar långsiktigt och en förutsättning för att lyckas är reformer i rätt riktning!

Alma Ohlin

Ansvarig Näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

Adam Rapp

Ordförande Kretsstyrelsen Skaraborg

Fredrik Johansson

Vice Ordförande Kretsstyrelsen Skaraborg

Relaterat: Debatt: Rimliga hyror tack vare bidrag