En spricka inom Sverigedemokraterna i Falköping spelades upp inför öppen ridå på måndagskvällens fullmäktigemöte.

Det som på papperet var återbesättanden av vakanta förtroendeuppdrag, rutinärenden på ett fullmäktigemöte, slutade med att fyra av de tio SD-ledamöterna i fullmäktige lämnade sammanträdet.

En ersättare i demokratiberedningen skulle utses efter Marita Ljus, Sonja Eriksson skulle ersättas som suppleant i byggnadsnämnden och en vakant plats som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sebastian Zettersten skulle återbesättas.

SD:s gruppledare Hanna Wigh gick upp och föreslog Zarah Meyner som ersättare i demokratiberedningen.

Så långt allt normalt.

Ville bordlägga

Då tog Sverigedemokraten Peter Romlén ordet och begärde bordläggning av både det ärendet och de två följande. Från talarstolen hänvisade han till att de tre som var på väg att föreslås inte var medlemmar i SD eller granskade av partiet. Han sa att partidistrikt och riksorganisation rekommenderat en bordläggning till nästa sammanträde för att säkerställa att partiets riktlinjer följs.

Annons

När Wigh från talar stolen konstaterade att partigruppen varit enig innan mötet valde fullmäktiges ordförande Patrik Björck att ajournera.

Under pausen samtalade han och resten av presidiet med SD:arna Hanna Wigh och Maddelen Larsson.

När mötet återupptogs konstaterade Björck att han satt med två yrkanden, att bordlägga eller avgöra ärendet på mötet.

Det gick till votering.

Det var bara Sverigedemokraterna som röstade, de andra partierna avstod.

Lämnade mötet

SD:arna Peter Romlén, Christopher Münch, Sonja Eriksson och Johanna Johansson röstade för bordläggning.

Hanna Wigh, Helena Wig, Maddelen Larsson, Roar Vesterengen, Zarah Meyner och Mantas Maizetavicius röstade för att ärendet skulle avgöras.

Med det utfallet valde Peter Romlén, Christopher Münch, Sonja Eriksson och Johanna Johansson att lämna mötet. De ville inte vara närvarande när beslutet fattades.

Själva valen gick snabbt. De sex SD-ledamöterna röstade in Zara Meyner som ersättare i demokratiberedningen, Arne Wig som ersättare i byggnadsnämnden och Mantas Maizetavicius som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.