— Det finns inte ett enda hyresavtal tecknat ännu, men vi har en lång intresselista och det kommer inte vara några som helst problem att hyra ut den planerade, nya ytan, säger Patrik Sörnell, fastighetsansvarig för köpcentrumet.

"Maxihuset" med sammanlagt 13 butiker invigdes 1997. 2008 växte centrumet med ytterligare 18 butiker och blev samtidigt Elins esplanad.

I dag har esplanaden knappt 30 000 kvadratmeter uthyrbar handelsyta, 3,9 miljoner besökare och här omsätter 968 miljoner kronor varje år, uppger Patrik Sörnell.

Om centrumet är stort eller litet beror naturligtvis på vad man jämför med. Oavsett det ska ytan nu bli större.

I januari lämnades en ansökan in till kommunen som, om den godkänns, innebär att esplanaden byggs ut med 6 000 kvadratmeter vid dagens nordöstra entré samtidigt som 2 000 kvadratmeter lokaler rivs i det sydvästra hörnet. Bland annat kommer lokalerna där Elgiganten låg att försvinna.

Annons

— Processen att få en detaljplan ändrad av kommunen tar normalt cirka ett år. Men det kan också ta längre tid än så. I det här fallet hoppas vi få ett godkännande i början av 2018, säger Sörnell.

Hösten 2019

Går allt i lås hoppas han att utbyggnaden kan dra igång under våren eller sommaren 2018 och att de nya delarna kan invigas hösten året därpå.

Mellan 20 och 25 nya butiker, utöver dagens 30, ska det bli och de kommer dels att finnas i utbyggnaden, dels där Siba finns i dag.

Vilka butiker det handlar om är, enligt Sörnell, för tidigt att uttala sig om.

— 15 av butikerna på Elins esplanad idag finns också nere i centrum. Och det kommer absolut bli fler dubbeletableringar. Det är det normala i de här sammanhangen. Vilka de blir skvallrar jag gärna om när jag vet lite mer, säger han.

Ny in- och utfart

Ombyggnaden utmed Gustav Adolfsgatan kommer också förändra köpcentrumet exteriört. Här kommer exempelvis Blomsterlandets uterum rivas för att ge plats åt ett nytt, dubbelt så stort.

Man planerar också ytterligare en in- och utfart till köpcentrumet. Den kommer att placeras ungefär mittemot pizzeria Alpina, uppger fastighetsansvarige.

— Även om allt fler kunder kommer till fots, på cykel och med kollektivtrafik måste trafikflödet till och från Elins esplanad bli bättre. Och det tittar man på, säger han.