Elfelet som inträffade påverkade tåg som både var på väg in till Göteborgs central såväl som tåg som var på väg att lämna centralen. Efter klockan 13 hade elfelet kunnat åtgärdas, men konsekvenserna blir en hel del tågförseningar. Resenärer ombeds att själva hålla kolla på hur deras avgångar påverkas. Prognosen är att tidtabellen för tågen kan ha börjat stabilisera sig på nytt efter klockan 15.