Huskurage är en ideell förening som, genom att ge grannar verktyg att agera, har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Det uppger Monica Green (S) och Emelie Wärn (S) i en motion till kommunfullmäktige i Skövde.

De förklarar också att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

– Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor, tillägger de.

Motionärerna uppger också att 20 personer per år dödas i Sverige av sin nuvarande eller tidigare partner och att cirka 200 000 barn lever i hem med våld.

– Vart tionde barn lever alltså i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder, fortsätter de.

Skövdebostäder är ett kommunalt bolag i framkant, anser Green och Wärn, och enligt dem vore det ingen kostsam verksamhet att införa Huskurage i bolagets samtliga hus. Anledningen till att de föreslår Skövdebostäder som ett första steg är just att det är ett kommunalt bolag som man som kommun har inflytande över.

– Huskurage som idé och produkt är gratis men det kan kosta liv att inte agera. Och det bygger på att ett informationsblad sätts upp i trapphuset och en information ges till hyresgästerna om nyheten. Eftersom mycket våld sker i hemmen, bakom stängda dörrar, så krävs det något annat än de verktyg som samhället har i dag för att arbeta mot våld i nära relationer, förklarar de.

Annons

Återstår att se om kommunfullmäktige håller med.

Hot