Sverigedemokraterna fick mer makt i barn- och utbildningsnämnden senaste kommunfullmäktige när partiet begärde omval till barn- och utbildningsnämnden enligt proportionellt valsätt och blev vågmästare.

Efter att rösterna räknats samman i enlighet med SKLs handledning till Lag (1992:339) om proportionellt valsätt, LVP, stod det klart att Sverigedemokraterna tilldelats den sista ledamotsplatsen. Därmed blev mandatfördelningen en annan än vad valberedningen föreslagit och majoritetsförhållandet i nämnden ändrades

Relaterat: SD:s kupp i fullmäktige: Får vågmästarroll i barn- och utbildningsnämnden

Alliansen, som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, meddelade redan när beslutet om ledamöter i nämnden togs i kommunfullmäktige att de övervägde överklagan vilket de nu fullföljer.

– Vi anser att lagtolkningen är felaktig och att det får konsekvenser som lagstiftaren inte avsett. Det saknas praxis på området och vi anser att det är principiellt viktigt att få frågan prövad i förvaltningsrätten, konstaterar Moderaternas gruppledare Theres Sahlström i ett pressmeddelande.

– Den tolkning som använts i enlighet med handledningen öppnar upp för att manipulera utfallet genom att använda andra partiers toppnamn och tillskanska sig fördelaktigare delningstal. Förfarandet undergräver lagens roll som förutsägbar grund för utformning av förslag till majoritetsval, vilket vi anser mycket olyckligt, förklarar Torbjörn Bergman (M) i samma pressmeddelande.

Annons

I allmänna val har man tidigare identifierat problemen med att personer som inte har samtyckt, eller ens tillfrågats, förts upp på valsedlar. Det problemet är avhjälpt genom att det ställs krav på att kandidater själva anmäler att de kandiderar. Samma tydlighet saknas dock i kommunalagen avseende kommunfullmäktiges val till nämnder.

– Vi vill genom överklagan också belysa det orimliga i att partier tillåts använda andras kandidater utan att dessa tillfrågas eller samtycker, förtydligar Klas Hedenberg (C).

Både beslutet avseende sammanräkningen och mandatfördelning i barn- och utbildningsnämnden samt användningen av annat partis kandidat på egen valsedel överklagas av Alliansen.