Utredningen efter den tragiska dödsolyckan mellan avfarterna till Klagstorp/Skultorp och Loringa i mitten av oktober i fjol, gjordes av trafikpolisen i Vänersborg, med Tord Persson som ansvarig. Rubriceringen var vållande till annans död alternativt vårdslöshet i trafik.

Under utredningen hördes såväl chauffören som flera vittnen som färdats på vägen i anslutning till olyckan, men även andra som hade information som var relevant för utredningen. Den springande punkten var enligt Persson hur väl synligt traktorekipaget hade varit när olyckan inträffade.

– Det kom in motstridiga uppgifter från dem vi hörde. Det var de som sa att belysningen var tänt och de som sa att det inte hade varit det, säger Tord Persson.

Annons

– Kärran som var kopplad till traktorn var någon form av transportfordon för hö. Den tekniska undersökningen som gjordes visade att det fanns belysning monterad, men det var oklart om den fungerade då det var stora skador på den efter olyckan.

I anslutning till olyckan beslagtogs även chaufförens mobiltelefon i syfte att se om den hade använts vid olyckstillfället. Vid en kontroll fann man dock inget som visade att det hade skett.

Efter en tids utredning beslutade åklagaren att chauffören skulle delges misstanke för de båda nämnda brotten vållande till annans död alternativt vårdslöshet i trafik. Ett förhör hölls då i närvaro av advokat.

– Men chauffören förnekade brott och sade sig inte ha sett någon belysning på fordonet, säger Persson.

Efter att åklagarmyndigheten tagit över utredningen i februari förväntades ett åtal bli väckt inom några veckor. Så skedde dock inte. Istället lades ärendet ned. Därefter har den drabbade familjen begärt en överprövning, vilken har genomförts hos överåklagarmyndigheten i Malmö.

Läs mer: En död efter svår olycka

Läs mer: Inget svar om olyckan

Läs mer: Utredningen fortsätter

Läs mer: Åtal väntar chauffören