I höstas upptäcktes att vaccinet mot säsongsinfluensa var på väg att ta slut.

– Vi har haft en klart ökad efterfrågan denna säsong och har vaccinerat många fler denna säsong. Därför tog det faktiskt slut. Men nu har vi lite i lager igen, säger Leif Dotevall, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Men även om det nu åter finns tillgång i centrala lagar innebär det inte att det är säkert att alla vårdcentraler har vaccinet på hyllan. Som patient får man kontakta vårdcentralen och höra sig för.

Under förra årets sista veckor ökade antalet konstaterade fall av influensa i Västra Götaland när smittan började sprida sig.

– Vi ser en uppgång, framförallt av influensa A och det sker i alla åldrar, säger Leif Dotevall.

De två föregående vintrarna började smittan sprida sig ungefär vid samma tid för att sedan fortsätta att öka efter årsskiftena med toppar kring månadsskiftet februari-mars.

För den som avstått i bristsituationen, är det försent att vaccinera sig nu?

– Nej, det är inte för sent. Det går att göra nu, men man ska vara medveten om att vaccinet får full effekt först efter 14 dagar, säger Leif Dotevall.

– Den bästa tiden att plantera ett äppelträd är för 20 år sedan. Den näst bästa är idag, tillägger han med ett leende.

Annons

Smittskydd Västra Götaland har inte fått några rapporter om att personer i riskgrupper har blivit utan vaccin på grund av bristsituationen. Det kan finnas fall där så har skett, men det har inte kommit smittskyddsenheten tillkänna, enligt Leif Dotevall.

Leif Dotevall vill även slå ett slag för att det finns antiviral medicin mot influensa, som framförallt personer i riskgrupper kan starta med inom 48 timmar från insjuknande.

– Allmänheten har inte alltid kunskap om att denna möjlighet finns. Om man själv tillhör riskgrupperna och en anhörig insjuknar i influensa kan man ta den förebyggande. Det går att göra även om man är vaccinerad. Vaccin ger ju inte ett fullständigt skydd, säger Leif Dotevall.

Dessa rekommenderas influensavaccin

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid..

Dessa rekommenderas influensavaccin

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma

Kronisk hjärtsjukdom

Diabetes

Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

Kronisk leversvikt eller njursvikt

Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.

När smittspridningen är stor i samhället kan man minska risken att bli smittad genom att inte umgås med sjuka personer, undvika folksamlingar inomhus och ha god handhygien.

Källa: Västra Götalandsregionen