Svante Jildenhed leder projektet med att bygga ut E20 genom Skaraborg, I dag är han på plats för att informera Skaraborgs kommunpolitiker, de som tillsammans beslutat att gå in med pengar för att pulsådern genom Skaraborg ska få motorvägsstandard.

Nu är infarten till Alingsås klar.

- Glädjande är att vi har fått klartecken för en fortsättning till Vårgårda med byggstart om ett år, säger Jildenhed.

Utbyggnaden förbi Hova är i full gång och i övrigt så går arbetet enligt plan.

- År 2025 har vi ett mitträcke från Göteborg till Stockholm.

Annons

Gunnar Carlsson, infrastrukturstrateg på Skaraborgs kommunalförbund, redogjorde under dagen för vilka infrastruktursatsningar som är på gång och det är stora investeringar det handlar om.

- Vi får gå tillbaka till Baltzar von Platens tid för att se lika stora satsningar. Det handlar om åtta-tio miljarder fram till 2025, säger han.

Förutom utbyggnaden av E20 satsas det 1,7 miljarder på att höja kapaciteten på Västra stambanan. Det kommer också att göras trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 49 mellan Axvall och Varnhem samt motsvarande på sträckan Skövde - Igelstorp.

Han tog upp Kinnekullebanan som är i stort behov av renovering och om inget görs kommer järnvägen att bli obrukbar.

Vad gäller Jönköpingsbanan, mellan Nässjö och Falköping, menade Gunnar Carlsson att den kommer att få riktigt stor betydelse om Götalandsbanan, öster om Vättern, blir verklighet och skaraborgarnas möjlighet att snabbt nå storstadsregionerna Stockholm och Göteborg.